KDP Primorje

Klub daljinskog plivanja

Open Water Swimming Club

Rezultati 2011.

Takmičarska 2011. je iza nas. Rezultati za klub koji ima tek 17 mjeseci su odlični. Da su se svi naši članovi redovito takmičili, rezultati bi bili i bollji, ali, ipak, imamo:
Na državnom 5000m:
2. juniora
1. veteranku
4. i 9. vaterana
Na državnom 10000m:
2. veteranku
18., 23.  i 33. apsolutno plivači
U CRO-CUPu
2. juniora
3. mlađu seniorku
2. mlađu veteranku
1. veterana

Leave a comment