Zaključci Skupštine 23.3.2012.

Prisutni: Boris Ž., Damir P., Denis K., Emanuel R., Igor J., Iris Š., Ivanka P., Katarina Z., Mauro Z., Metod S., Miloš Š., Milva P., Mirko R., Patricia A.-B., Ratko M., Vinko I., Željko Ž.S.
Skupštinom predsjedao: Miloš Španjol
Zapisničar: Patricia Alberini-Butorac
Zaključci: 
1. Jednoglasno se prihvaća Bilanca per 31.12.2011. (izradila: Lorijana Tariba,  R.S.S.)
2. Prihvaća se plan organizacije utrka: 3. Kostrenski plivački maraton i Plivački maraton Ubaš 2012., te obvezuje Miloš Španjol da svim aktivnim članovima pošalje troškovnik za Kostrenski maraton, kako bi članovi mogli pojedinačno analizirati mogućnost osobnog angažmana u organizaciji i izvođenju istog.
3. Miloš Španjol će na zaštićenu web stranicu kluba staviti brojeve telefona i e-mail adrese članova, kako bismo se mogli međusobno dogovoriti u vezi nastupa na Svjetskom veteranskom prvenstvu u plivanju 2012., te što prije, radi rezervacije smještaja, dostaviti Metodu Sironiću svoju odluku o nastupu.

Zapisničar:

Leave a Comment