Rasa 5k W

Vrijeme Pozicija  Br. Ime Prezime godište KLUB/mjesto
1-21-07 1 23 Patricia Alberini 1968 PRIMORJE
1-29-38 2 6 Blanka Kvaranta 1992 UPAS
1-31-42 3 4 Ana Barić 1978 UPAS
1-31-52 4 11 Natali Žgomba 1998 PK Arena, Pula
1-42-40 5 10 Ivana Punek 1998 PK Arena, Pula
1-42-42 6 9 Paola Vitasović 1998 PK Arena, Pula
1-57-13 7 21 Katarina Zaraj 1972 PRIMORJE