KDP Primorje

Klub daljinskog plivanja

Open Water Swimming Club

Izvješće sa skupštine 11.11.2011.

Link: Zapisnik