KVARNER PLIVA 2020: Valun-Cres / objava

Organizator:
KDP Primorje

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Cres, 21.08.2020. start u 17:15

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Start utrke je iz mora u mjestu Valun. Svakog pojedinačnog plivača prati brodica. Cilj utrke je u luci Cres. Staza je obilježena kao na  mapi ovdje.

Program i satnica natjecanja:
15:00 – Prijava natjecatelja na Trgu Frane Petrića u Cresu
15:30 – Briefing
15:45 – Polazak sudionika brodicama iz Cresa prema Valunu
17:15 – START UTRKE: 8000 m (limit 210′)
21:00 – Večera za sudionike i proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to Internet pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno prihvaćanju izjave u nastavku.
Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.
Svakog natjecatelja obavezno prati brodica s pratiteljem, koju angažira natjecatelj samostalno ili organizator.

Prijava nastupa:
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu.
Prijaviti se može online formularom na web stranicama KDP Primorja
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije do 20.8.2020.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojbu za utrku ne plaćaju natjecatelji  koji mogu potvrditi brodicu s voditeljom koja će ga pojedinačno pratiti, u protivnom natjecatelju će brodicu s voditeljom osigurati organizator, a natjecatelj  iznosu od 100 kn osobno voditelju brodice plaća trošak angažmana.

Opis priznanja i nagrada:
Medalje 3 prvoplasiranim
– MUŠKARCI  i ŽENE apsolutno i na bazi bodovnog sustava uz koeficijente pomoću kojih se izračunava korigirano vrijeme.

Ostalo:
1.Prilikom nastupa zabranjeno je:
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili .                 brodicom iz pratnje
2. Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pojedinačnu pratnju iz brodice te mogu zatražiti okrijepu, odnosno pomoć dizanjem ruke

Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrke.

Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta  ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA:
Svaki natjecatelj svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
– natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
–  natjecatelj prihvaća da organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
– natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
– natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja natjecanja, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji natjecanja
– natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na ovom natjecanju
– za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci, prema zakonima Republike Hrvatske

Izjava u svezi GDPR odgovornosti:
Natjecatelj (roditelj/staratelj za maloljetne) prema odredbama GDPR uredbe dozvoljava organizatoru da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati i njegov lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u staratnim listama.

Posebne mjere vezane za Korona pandemiju:
– on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom
– prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom  i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja
–  prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom.
– preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon izlaska uz obvezu održavanja međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m.
– START utrke je iz vode u 3 reda na osnovi očekivanog tempa plivanja:
1. red: < 1’20” / 100m
2. red: < 1’21” – 1’40”/ 100m
3. red: > 1’41” / 100m