KVARNER PLIVA 2020: Mali Lošinj – Propozicije

1341338549_Croatian-FlagRaspis i propozicije

Naziv manifestacije:
KVARNER PLIVA 2020: 5. Lošinj OWS Challenge

Organizator:
TZG Mali Lošinj, VK Lošinj i KDP Primorje (sportska komponenta)

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Mali Lošinj, 13.9.2020. start utrka u 11:00

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Utrke startaju istovremeno u moru unutar uvale Čikat ispred polja za vaterpolo.  Staza utrka na 1500m i 3000m je unutar uvale Čikat. Staze su označene žutim i crvenim plutačama. Plivači su obvezni crvene plutače obilaziti lijevim, a žute desnim ramenom.
Plivače kontrolira sudac iz brodice.

Program i satnica natjecanja:
10:00– Prijava natjecatelja na terasi ispred kućice vaterpolo kluba
10:45 – završetak prijava
10:45 – upute glavnog suca i prozivka plivača
11:00 – START UTRKE:
12:30 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije im dozvoljeno približavanje, niti prolazak ciljem
12:30 – Start dječije utrke na 50m
13:00 – domijenak
13:30 – objava rezultata i proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA koja je sastavni dio ovih propozicija, a koju natjecatelj prihvaća Internet – on line pravilno ispunjenom prijavom. Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz Internet prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju.

Prijava nastupa
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu.
Prijaviti se može:
1. online formularom na web stranicama KDP Primorja
2. na dan utrke on line prijavom koju, u slučaju da natjecatelj nije u mogućnosti sam pristupiti Internetu i ispuniti prijavnicu, to po njegovoj uputi čini operater na službenom računalu. Prednost pri registraciji imaju pllivači koji su se prethodno upisali.

Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 15 minuta prije početka natjecanja.

Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrke na 3.000 odnosno 1500m za plivačice i plivače je 80 kn za uplate prispjele do 10.9.2020. na IBAN: HR7924840081105746935 kdp Primorje odnosno 100 kn za uplate na dan utrke.
Za 50m kotizacija iznosi 60 kn za uplate do 10.9.2020., odnosno 80 kn na dan utrke.

Opis priznanja i nagrada:
 3.000 i 1.500 m
– MUŠKARCI za prva 3 mjesta apsolutno i po bodovanju prema koef. starosne dobi.
– ŽENE za prva tri mjesta apsolutno i po bodovanju prema koeficijentima starosne dobi.
50 m
– Djeca (- 2012.) za prva 3 mjesta apsolutno
– Djeca (2008.-2011.) za prva 3 mjesta apsolutno

Ostalo
– Organizator na natjecanju osigurava liječnika.
– Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pratnju brodica.
– Natjecateljima, pogotovo djeci i slabijim plivačima preporučuje se korištenje plivačkih plutača koje se mogu pruzeti prilikom registracije.
– Prilikom nastupa zabranjeno je:
* kraćenje staze
* svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
* stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom dodir sa brodicama iz                     pratnje (s namjerom odmora i sl.).
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrka

Napomena:
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA:
Svaki natjecatelj svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
– natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
–  natjecatelj prihvaća da organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
– natjecatelj odgovoran je za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
– natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja natjecanja, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji natjecanja
– natjecatelj odriče se prava sudskim putem potraživati od organizator naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na ovom natjecanju
– za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Rijeci, prema zakonima Republike Hrvatske

Izjava u svezi GDPR odgovornosti:
Natjecatelj (roditelj/staratelj za maloljetne) prema odredbama GDPR uredbe dozvoljava organizatoru da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati i njegov lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u stratnim listama.

Posebne mjere vezane za Korona pandemiju:
– on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom
– prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom  i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja
–  prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom.
– preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon izlaska uz obvezu održavanja međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m.
– START utrke je iz vode u 3 reda na osnovi očekivanog tempa plivanja:
1. red: < 1’20” / 100m
2. red: < 1’21” – 1’40”/ 100m
3. red: > 1’41” / 100m