6. Kostrenski plivački maraton: UPISANI/REGISTERED